نماد اعتماد الکترونیکی
سامانه ارسال پیامک وندا »
اعلام افزایش ۱۰ریالی پیامک کشوری توسط مجلس شورای اسلامی تمامی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت نمایند.    
برخی از مشتری های ما
آمار