نماد اعتماد الکترونیکی
به دلیل بروز بعضی اشکالات، ای نماد سامانه پیامک وندا غیرفعال شده بود که با تلاش گروه پشتیبانی، ای نماد تمدید گردید و در سایت برای نمایش قرار گرفت.
برخی از مشتری های ما
آمار