نماد اعتماد الکترونیکی
سامانه ارسال پیامک وندا »
علی کسی بود که : طلحه و زبیر، به بهانه حج، مدینه را ترک کردند تا در مکه به عایشه بپیوندند و جنگ راه بیندازند. به آن دو گفت “میدانم حج نمی روید! اما با این وجود نه جلو رفتنشان را گرفت، نه به جرم فتنه گری در خانه حبسشان کرد، و نه اصلا بر […]
برخی از مشتری های ما
آمار