نماد اعتماد الکترونیکی
سامانه ارسال پیامک وندا »
– قیمت نوع نمایندگی حداکثر کاربر ایجاد نمایندگی مشابه اعتبار هدیه خطوط عمومی با تمامی پیش شماره ها خط اختصاصی ۱۴ رقمی تعرفه دریافت پیامک (ریال) تعرفه ارسال پیامک اپراتور ۵۰۰۰ تعرفه ارسال پیامک اپراتور ۱۰۰۰ و ۳۰۰۰ تعرفه ارسال پیامک اپراتور ۲۰۰۰ تعرفه ارسال پیامک اپراتور ۰۲۱ (خط ثابت) تعرفه ارسال پیامک پیش شماره […]
برخی از مشتری های ما
آمار