نماد اعتماد الکترونیکی
سامانه ارسال پیامک وندا »
من در ابتدا خداوند را یک ناظر ، مانند یک رئیس یا یک قاضی میدانستم که دنبال شناسائی خطاهائی است که من انجام داده ام و بدین طریق خداوند میداند وقتی که من مردم ، شایسته بهشت هستم و یا مستحق جهنم …! وقتی قدرت فهم من بیشتر شد ، به نظرم رسید که گویا […]
برخی از مشتری های ما
آمار