نماد اعتماد الکترونیکی
سامانه ارسال پیامک وندا »
ماژول نوبت دهی ۲۵ هزار تومان ماژول پیامک سررسید ۲۰ هزار تومان ماژول پیامک متناظر زماندار ۱۵ هزار تومان ماژول هوشمند زماندار ۱۵ هزار تومان ماژول مسابقه ۳۰ هزار تومان ماژول سرویس ها هر یک ۵ هزار تومان (آب و هوا – دیکشنری و …)
برخی از مشتری های ما
آمار