نماد اعتماد الکترونیکی
پیامک وندا به مناسبت”عید قربان” ۵۰۰ پیامک،بصورت قرعه کشی به کاربران زیرهدیه داده شد: ۹۱۳۰۰۰۲۳۹۲ آقای فینی دخت ۹۱۳۰۰۰۷۹۵۷ خانم عیاری ۹۱۳۰۰۰۱۷۶۰ آقای نعناکار ۹۱۳۰۰۰۷۸۵۴ آقای کاوه ساز باسپاس VandaSMS.ir
برخی از مشتری های ما
آمار