نماد اعتماد الکترونیکی
سامانه ارسال پیامک وندا »
۱- زئوس Zeus زئوس رئیس خدایان یونان، خدای آسمان و رعد و برق، کسی که دیگر خدایان از نسل او بودند. وی بخاطر رفتارهایی که با فرزندان و همسران خود داشته است نزد زنان بدنام است. در آثار هنری زئوس را به عنوان یک مرد ریشو و پیر به تصویر کشیده اند.   ۲- هرا […]
برخی از مشتری های ما
آمار