نماد اعتماد الکترونیکی
شرایـــط جدید خدماتی کردن خطوط   اوپراتور فرم درخواست  خدماتی مربوط به اپراتور متن تعهدنامه سفته ۱۰ میلیون تومان سفته ۲۰ میلیون تومان سفته ۵۰ میلیون تومان بانک شماره مشترکین ۰۲۱ بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا ۱۰۰۰ بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا ۲۰۰۰ بر روی سربرگ به همراه مهر […]
طبق اعلام اوپراتور، درحال حاضر امکان ارسال درخواست فرم خدماتی برای اشخاص حقیقی نمی باشد.و تنها خطوط حقوقی خدماتی خواهند شد. خطوط خدماتی چیست؟ خطوط خدماتی شامل خطوطی هستند که از این خطوط می توانید به مشترکین خود که با ایشان همکاری می نمایید پیامک ارسال نموده و در نظر داشته باشید از این خطوط […]
خطوط خدماتی شامل خطوطی هستند که از این خطوط می توانید به مشترکین خود که با ایشان همکاری می نمایید پیامک ارسال نموده و در نظر داشته باشید از این خطوط نمی توانید در قسمت بانک منطقه ای و کد پستی و شماره های غیر که مشترک شما محسوب نمی شوند استفاده نمایید. در صورتی […]
برخی از مشتری های ما
آمار