نماد اعتماد الکترونیکی
سامانه ارسال پیامک وندا »
مراحل خدماتی کردن خطوط به تفکیک اپراتور مرحله ۱ مراحل خدماتی کردن خطوط ۲۰۰۰ : ۱ – تکمیل فرم خدماتی (دانلود فرم) : فرم را از اینجادانلود نمائید. (تمامی موارد به صورت کامل تکمیل گردد / بر روی سربرگ باشد / دارای مهر و امضاء باشد/ یک نمونه پیامک در پائین قسمت “موضوع و محتوای […]
شرایـــط جدید خدماتی کردن خطوط   اوپراتور فرم درخواست  خدماتی مربوط به اپراتور متن تعهدنامه سفته ۱۰ میلیون تومان سفته ۲۰ میلیون تومان سفته ۵۰ میلیون تومان بانک شماره مشترکین ۰۲۱ بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا ۱۰۰۰ بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا ۲۰۰۰ بر روی سربرگ به همراه مهر […]
برخی از مشتری های ما
آمار